Soutěž - Upečte s našimi Olympioniky zlatou medaili

Podělte se s námi o své pekařské zkušenosti s používáním droždí a vyhrajte 2 vstupenky na Olympiádu.

Taky jste sportovní nadšenci? Chtěli byste vidět Olympiádu na živo? A zároveň pečete rádi? Tak to máme soutěž přímo pro Vás!

Jak na to?

 • Dejte like našemu Facebookovému/Instagramového příspěvku k této soutěži.
 • Sledujte naši stránku na Facebooku nebo Instagramu.
 • Označte pod příspěvkem na sociální síti jednoho kamaráda, se kterým byste jeli na OH.
 • Vyplňte krátký dotazník, který se týká, jak jinak než pečení.

Dotazník naleznete zde

Výhra a podmínky:

 • Vstupenky: 2x jednodenní vstupenka na Olympijské hry 2024 v Lille - na zápas v házené, který se hraje ve středu 7. srpna od 17:30 na stadionu Stade Pierre Mauroy Lille, Francie. 
 • Voucher v hodnotě 10 000 Kč na letenku/ubytování.
 • Po skončení dne: pošlete fotku nebo video přes sociální sítě, jak si užíváte Olympiádu.
 • Upozornění: Letenky, ubytování a další výdaje si hradíte sami, můžete na ně využít vítězný voucher. ✈️

 

Soutěž běží do 14.7. 2024 do 23:OOh.

Výherce vyhlásíme 15.7.

 

Zapojte se do soutěže a zažijte jedinečnou atmosféru Olympijských her!

 

Hodně štěstí!

Pravidla soutěže – 1.7.2024 

I. Obecná ustanovení 

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Lesaffre Česko, a. s., se sídlem  Hodolanská 1296/34, Hodolany, 779 00 Olomouc IČ: 25827529, dále jen „Pořadatel“. 

 1. V rámci soutěže budou uživatelé sociální sítě Facebook a Instagram mít za úkol vyplnit dotazník, označit (lajkovat) příspěvek Pořadatele a zároveň označit další osobu, se kterou je soutěžící na příslušné sociální síti propojený a se kterou by chtěl sdílet výhru.   

 1. Výhrou se rozumí 2x jednodenní vstupenka na Olympijské hry 2024 v Lille - na zápas v házené, který se hraje ve středu 7. srpna od 17:30 na stadionu Stade Pierre Mauroy Lille, Francie a voucher v hodnotě 10 000 Kč na letenku/ubytování.

 2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

 3. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook/Instagram od 1. 7. 2024 do 14. 7. 2024 do 23:00 hod. 

 1. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a společnost Meta za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Meta. 

 1. Splněním podmínek v bodě I.2 přijímá účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook/Instagram, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby. 

 1. Soutěžící svou účastí v Soutěži potvrzuje, že se seznámil s podmínkami Soutěže a Rámcovými pravidly soutěže a tyto bezvýhradně akceptuje a zavazuje se je respektovat. 

II. Soutěžící 

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Facebook/Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku/Instagram a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) 

 1. Soutěžící se zapojí do soutěže okamžikem, kdy splní všechny podmínky uvedené v bodě I.2.Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook/Instagram. 

 1. Účast soutěžícího v soutěži je založena na zadání textu soutěže na sociálních sítích. 

 1. Pravidla soutěže musí být splněna a pořadateli doručena ve lhůtě stanovené v bodu I.5. pravidel. 

 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu. 

 1. Každý z výherců je povinen sledovat až do předání výhry na sociální síti Facebook/Instagram profil Pečení nás baví, a to z vlastního uživatelského profilu uvedeného v dotazníku. V případě, že nebude tato skutečnost naplněna, ztrácí nárok na výhru. 

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců 

 1. Pořadatel ze všech přihlášek vylosuje 2 výherce a jejichž jména zveřejní v postu prostřednictvím platforem Instagram a Facebook. 

 1. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím direct message a pořadatel zveřejní přezdívku - nickname výherce v Instastories a Facebook stories dne 15. 7. 2024. 

 1. Výherci bude výhra zaslána nejpozději do 14 dnů od sdělení adresy pro doručení výhry. 

 1. Výherce je povinen potvrdit svůj zájem o výhru do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení zprávy, a to prostřednictvím odpovědi na direct message Pořadatele či jiným způsobem v této zprávě uvedeným. 

 1. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele. 

 1. Výhrou je vstupenka a voucher, který lze využít na ubytování nebo letenku. Pořadatel nezajišťuje a neručí za dopravu, ubytování a další služby s tím spojené.  

IV. Závěrečná ustanovení 

 1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit a v takovém případě nebude pořadatel poskytovat žádné kompenzace. 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele. 

 1. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů. 

 1. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook/Instagram. Provozovateli Facebooku/Instagram nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook/Instagram nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže. 

 1. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. 

 1. Správcem osobních údajů je pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese e.puldova@lesaffre.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do jednoho týdne od jeho doručení pořadateli. 

 1. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Instagramu a Facebooku pořadatele. 

 1. Tato pravidla se zveřejňují na webu Lesaffre Česko, a. s. (drozdi.cz) a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže. 

 

Další příspěvky