Soutěžte s námi na fb Pečení nás baví.

Kvízy, tipovací soutěže, výzvy s recepty o dárkové balíčky ... to vše najdete na našem fb Pečení nás baví !

Pečte a vyhrávejte s námi! Pečení nás baví!

Pravidla soutěže – 17.7.2023

Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže.

Pořadatelem Soutěže je Lesaffre Česko, a. s., IČ: 25827529, dále jen „Pořadatel“.

Organizačním zajištěním Soutěže je pověřena společnost NetDirect s.r.o., Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava, IČO: 24271098, dále jen „Organizátor“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Meta a Meta za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Meta.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 17.7. do 20. 7. 2023, 23:59 na fanpage Pořadatele na adrese www.facebook.com/peceninasbavi, tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook.

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře s odpovědí na soutěžní otázku.

Vložením komentáře přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby.

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit.

Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhry

Po skončení soutěže vybere Pořadatel jednoho výherce, a to ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže.

Výhrou je set praktických pomůcek nejen pro pečení.

Výherce soutěže bude o výhře informován nejpozději do 5 dnů od skončení soutěže pomocí zaslané soukromé zprávy a vyhlášením v příspěvku na stránce.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů, (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím postu nebo komentáře nebo soukromé zprávy. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

 

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.